Bất động sản

Bên cạnh những lĩnh vực là thế mạnh nêu trên, EIG còn tham gia đầu tư và phát triển các dự án bất động sản tại các tỉnh như Hà Nôi, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Nha Trang…Với phương châm cung ứng ra thị trường những sản phẩm bất động sản thương mại, […]

Xem thêm