Bất động sản

Bên cạnh những lĩnh vực là thế mạnh nêu trên, EIG còn tham gia đầu tư và phát triển các dự án bất động sản tại các tỉnh như Hà Nôi, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Nha Trang…Với phương châm cung ứng ra thị trường những sản phẩm bất động sản thương mại, bất động sản nghĩ dưỡng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội, chúng tôi cũng nghiên cứu đầu tư vào các giải pháp thiết kế linh hoạt, phát triên hạ tầng thông minh và tiện ích của các dự án bất động sản mang lại cho công đồng những khu đô thị mới hiện đại năng động phục vụ cho nhu cầu đầu tư cũng như nhu cầu sử dụng của khách hàng.