Đầu tư tài chính

EIG đã và đang hợp tác với các quỹ đầu tư tài chính trong và ngoài nước để khai thác và dịch chuyển các nguồn vốn đầu tư vào các dự án một cách linh hoạt và hiệu quả.

Với khả năng huy động nguồn lực tài chính và chiến lược đầu tư năng động, EIG mong muốn hợp tác và trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.