Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn
Hoài bão của chúng tối trở thành một thương hiệu lớn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và là một trong những đơn vị phân phối sản phẩm và vật liệu xây dựng uy tín, hùng mạnh và đóng góp vào sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Sứ mệnh
Sứ mệnh của EIG là luôn luôn cung cấp sản phẩm có chất lượng cao đem lại sự an tâm và hài lòng cho khách hàng khách hàng góp phần tích cực vào sự phát triển một xã hội văn minh một cộng đồng hiện đại.